رویداد Petrofin

 

 

معرفی رویداد Petrofin

 

با عنایت به برگزاری اولین کنفرانس توسعه نظام مالی درصنعت نفت، اولین رویداد نـوآوری مالی (petrofin) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سه بخش انتخاب طرح های برتر، برگزاری نمایشگاه و پنل و کارگاه های تخصصی برگزار خواهد شد.

     1. انتخاب طرح ها وایده های برتر

 رویداد نوآوری مالی (petrofin) با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و استارتاپی کشور و تمرکز و بکارگیری فناوری های نوین از جمله بلاکچین، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، آنالیز داده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار می‌شود. این رویداد با بهره‌گیری و حمایت از ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان و اکوسیستم استارتاپی کشور جهت توسعه و ترویج ابزارهای نوین تامین و مبادلات مالی در صنعت نفت نسبت به فراخوان و داوری طرح‌ها و ایده های فناورانه و نوآورانه با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی اقدام و از طرح ها و ایده های منتخب در مراسم اختتامیه کنفرانس، تقدیر به عمل خواهد آمد.

     2. برگزاری پنل وکارگاه های تخصصی

برگزاری پنل ها و کارگاه های تخصصی با حضور مدیران بخش دولتی و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارتاپی  جهت بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای بکارگیری از فناوری و نوآوری های نوین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.

     3. برگزاری نمایشگاه جانبی

برگزاری نمایشگاه تخصصی در حاشیه کنفرانس با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و گردهمایی ویژه‌ای از توانمندی‌های اکوسیستم استارتاپی کشور در این حوزه صورت می‌گیرد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد ارتباط میان نیازمندی‌های صنعت نفت و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی می باشد. نمایشگاه تخصصی نـوآوری با هدف ارائه فرصت‌ها و چالش‌های نوآوری، دانش تخصصی در حوزه فناوری و نوآوری های نوین مالی در صنعت نفت برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

02 (2)

  01 (5)