کمیته اجرایی رویداد

دبیرخانه مرکزی: دکتر مجتبی رئیس صفری (دبیر)، دکتر حسن بان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: خانم غنی زاده

شرکت فرابورس ایران: خانم کیلانی

شرکت فینوا: آرین افشار

شرکت سیتکس: مهندس بنیامین عباسی

انجمن بلاکچین ایران: مهندس سپهر محمدی

شتابدهنده ABC: دکتر قدوسی