راهنمای ارسال طرح

 

 

راهنمای ارسال طرح

 

 

1. از طریق "سامانه کاربران" قسمت "ثبت نام در سایت همایش" ثبت نام خود را انجام دهید.

2. از طریق "سامانه کاربران" قسمت "ورود به کنترل پنل کاربران" وارد حساب خود شوید.

3. در صفحه باز شده با انتخاب گزینه "شرکت در رویداد Petrofin" نسبت به ورود اطلاعات و بارگذاری فایل های مرتبط اقدام فرمایید.